Informare si Publicitate

Informarea şi publicitatea Programului Operaţional Regional sunt susţinute prin unul din cele două domenii ale Axei prioritare 6, respectiv domeniul 6.2. sprijin pentru activităţi de publicitate şi informare asupra POR.

Normele legislative pe baza cărora se desfăşoară această activitate al cărei rol este asigurarea transparenţei utilizării fondurilor sunt:

  • Regulamentul CE 1083/2006
  • Regulamentul CE 1828/2006
  • Regulamentul CE 846/2009
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
  • Hotărârea Guvernului nr.123/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicarea a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Activităţile de informare şi publicitate sunt reglementate în Planul de comunicare pentru Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, document aprobat de Comisia Europeană.

Manualul de identitate vizuală Regio, ediţia a III-a (valabil pentru contractele de finanţare încheiate începând cu data de 15 septembrie 2010)

Invitație conferință închidere.
Comunicat de presa inchidere proiect.

Sigle:

UNIUNEA EUROPEANA

GUVERNUL ROMANIEI

INSTRUMENTE STRUCTURALE

REGIO

 

Beneficiar

Silva Group Romania

Linkuri utile

Contor trafic

Sunt 1 vizitator online
Investim in viitorul tau!
Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si co-finantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.
Continutul acestui site web nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene.